Thương hiệu sử dụng

Kinh nghiệm thực hiện dự án

Một số dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện:

STT

 

tên công trình

 

Công việc thực hiện

 

Th­ơng hiệu sử dụng

 

 

1

 

Nhà G2 - Khu đô th CiPutra Hà ni

 

Cung cp công tc,  cmđèn chiếu sáng, t đin căn h cho toànhà

 

CLIPSAL

 

 

2

 

Nhà G2 - Khu đô th CiPutra Hà ni

 

Cung cp t động lc, t phân phi, MCB, MCCB cho toà nhà

 

Merlin Gerin

 

 

3

 

Nhà G3 - Khu đô th CiPutra Hà ni

 

Cung cp công tc,  cmđèn chiếu sáng, t đin căn h cho toànhà

 

CLIPSAL

 

 

4

 

Nhà G3 - Khu đô th CiPutra Hà ni

 

Cung cp t động lc, t phân phi, MCB, MCCB cho toà nhà

 

Merlin Gerin

 

 

5

 

Nhà E4 -CT21 Khu đô thCiPutra Hà ni

 

Cung cp công tc,  cm, t đincăn h cho toà nhà

 

CLIPSAL

 

 

6

 

Nhà E4 -CT21 Khu đô thCiPutra Hà ni

 

Cung cp t động lc, t phân phi, MCB, MCCB cho toà nhà

 

Merlin Gerin

 

 

7

 

Nhà E4 -CT21 Khu đô thCiPutra Hà ni

 

Cung cp ng lun dây đin

 

F&G

 

 

8

 

Nhà E2 -CT21 Khu đô thCiPutra Hà ni

 

Cung cp MCCB cho toà nhà

 

Siemens

 

 

9

 

Nhà B6B - Khu đô th Nam trung yên

 

Cung cp công tc,  cm, áptômát,đèn chiếu sáng, t đin căn h cho toà nhà,

 

CLIPSAL

 

 

10

 

Nhà B6B - Khu đô th Nam trung yên

 

Cung cp MCCB cho toà nhà

 

CLIPSAL

 

 

11

 

Nhà B6C - Khu đô th Nam trung yên

 

Cung cp công tc,  cm, áptômát,đèn chiếu sáng, t đin căn h cho toà nhà,

 

CLIPSAL

 

 

12

 

Nhà B6B - Khu đô th Nam trung yên

 

Cung cp t động lc, t phân phi, MCCB cho toà nhà

 

CLIPSAL

 

 

13

 

Nhà B6B - Khu đô th Nam trung yên

 

Thi công và lp đặt thang máng cáp

 

 

 

14

 

Nhà B11C - Khu đô th Nam trung yên

 

Cung cp công tc,  cm, áptômát,đèn chiếu sáng, t đin căn h cho toà nhà,

 

CLIPSAL

 

 

15

 

Nhà B11C - Khu đô th Nam trung yên

 

Cung cp t động lc, t phân phi, MCCB cho toà nhà

 

CLIPSAL

 

 

16

 

Nhà B11C - Khu đô th Nam trung yên

 

Thi công và lp đặt thang máng cáp

 

 

 

17

 

Nhà B11C - Khu đô th Nam trung yên

 

Thi công và lp đặt h thng chngsét

 

PUSAN

 

 

18

 

Nhà B10B - Khu đô th Nam trung yên

 

Cung cp t động lc, t phân phi, MCCB cho toà nhà

 

CLIPSAL

 

 

19

 

Nhà B10B - Khu đô th Nam trung yên

 

Cung cp t căn h, MCB cho toànhà

 

CLIPSAL

 

 

20

 

Công Trình Melinh - Plaza

 

Cung cp MCB, MCCB, Công tccm

 

CLIPSAL

 

 

21

 

Công Trình Melinh - Plaza

 

Cung cp ACB

 

LG

 

 

22

 

Nhà máy ASTI - Quang Minh - Vĩnh Phúc

 

Cung cp t phân phi, t động lc, t t bù và các thiết b đóng ct

 

Siemens

 

 

23

 

Nhà máy ASTI - Quang Minh - Vĩnh Phúc

 

Cung cp dây và cáp đin

 

TAYA

 

 

24

 

Nhà máy ASTI - Quang Minh - Vĩnh Phúc

 

Cung cp Đèn chiếu sáng nhà xư­ng

 

 

 

25

 

Toà nhà 15-17 Ngc khánh

 

Cung cp Đèn chiếu sáng căn h

 

AC

 

 

26

 

Toà nhà 15-17 Ngc khánh

 

Cung cp Công tc  cm

 

AC

 

 

27

 

Toà nhà 15-17 Ngc khánh

 

Cung cp MCCB

 

Siemens

 

 

28

 

Khu bit th tam đảo - Vĩnhphúc

 

Cung cp công tc cm

 

Siemens

 

 

29

 

Nhà CT1 - M đình

 

Cung cp công tc cmđèn chiếu sáng

 

AC

 

 

30

 

Nhà CT1 - M Đình

 

Cung cp MCB

 

Hager

 

 

31

 

Nhà máy đóng tu phà rng - hi phòng

 

Aptômát phc v mày phát đồngb, b t động chuyn ngun

 

Merlin Gerin

 

 

32

 

Khu tháp đôi thuc b tngtham, m­u

 

Cung cp công tc cm, aptômát cho toà nhà

 

Merlin Gerin

 

 

33

 

Tr ung tâm th­ơng mi - Khuđô th Qung yên - QungNinh

 

Cung cp ng lun, dây đin, cáp, công tc cmđèn chiếu sáng

 

CLIPSAL, AC

 

 

34

 

Trm Kit 630 VA - Khu đôth Qung yên - Qung Ninh

 

Thi công trm Kiôt, t hp b ( tRMU, máy biến áp, t h thế)

 

Schneider, ABB, LG

 

 

35

 

Nhà máy đóng tu phà rng - hi phòng

 

MCCB 1250A và 1600A bo v cho 2 máy phát hoà đồng

 

Schneider

 

 

36

 

Nhà máy đóng tu phà rng - hi phòng

 

B ATS 2500A và 3200A

 

Schneider

 

 

37

 

Nhà máy x lý n­ưc thi -Đầm hà - Qung ninh

 

T h thế, MCB, MCCB, Contactor

 

Siemens

 

 

38

 

Siêu th Ph Hiến - Hu­ng yên

 

Cung cp công tc cmđèn chiếu sáng

 

CLIPSAL

 

 

 

Tags: